Rostlinolékaři

Česká společnost rostlinolékařská, pobočný spolek Jihozápadní Čechy pořádá kurzy a doplňující školení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

v Jihočeském a Západočeském kraji

    

 

základní   kurzy pro získání osvědčení OZ  I.  II. a III.  stupně  ( 12, 15 a 18 hodin )   a doplňující školení 8,-hod

se uskutečňují podle případného zájmu účastníků, nezávazné požadavky lze zasílat na  E mail : tabor@rostlinolekari.cz)

po vyhlášení termínů lze po té přihlášky zasílat prostřednictvím vyplněných elekronických formulářů  viz záložka pozvánky a přihlášky  

                                                                                                         na  E mail : tabor@rostlinolekari.cz)

        doplňující školení II. a III. stupně lze absolvovat v době  12 měsíců před uplynutím doby platnosti osvědčení OZ, ( bez zkrácení doby platnosti)

      

   správní poplatek kolek 200,- Kč , je nutno doložit k  žádosti o osvědčení (základní kurz II. a III. stupně a  doplňující školení pro III. stupeň OZ      

pro elektronické vyplňování formulářů  ( pozvánka s přihláškou a žádost)zpravidla nestačí dokument pouze otevřít v režimu čtení , je nutné jej stáhnout , otevřít  ( v pdf ),  doplnit údaje, uloži a zaslat na   tabor@rostlinolekari.cz ,  vypnit formulář  odeslat bez nutnosti skenování dokumentu ,  na začátku školení budou  žádosti rozdány uchazečům k podpisu u III.stupně je požadováno  nalepení kolku 200,- Kč -správní poplatek pro ÚKZÚZ za ověření znalostí

přihláška na  II. a III. stupeň odborné způsobilosti - vyplnit  přihlášku a žádost II. , III.  stupeň  elektronicky vyplněný formulář_pdf   zaslat   na  tabor@rostlinolekari.cz   (  bude postoupena na místně příslušné pracoviště ÚKZÚZ k zaregistrování)

     přihlášky   na  školení odborné způsobilosti  jsou  součástí pozvánek   vyplnit v elektronické podobě  a zaslat  emailem  mailto:tabor@rostlinolekari.cz

pozvánky a přihlášky

způsob získávání osvědčení odborné způsobilosti

studijní materiál - publikace  SPRÁVNÉ a BEZPEČNÉ zacházení